English

O klubie

Protoplastą klubu Motocyklowego Adwokatury Polskiej był powołany do życia w dniu 23 września 2004 roku w Lublinie Adwokacki Klub Motocyklowy przy tamtejszej Okręgowej Radzie Adwokackiej. Inicjatorem tej idei okazał się być ówczesny dziekan ORA w Lublinie Adwokat Stanisław Estreich. Członkami założycielami było 4 adwokatów i 3 aplikantów adwokackich. Motocyklowe wycieczki do Kazimierza Dolnego nad Wisłą i Żłobka w Bieszczadach wypełniły plany turystyczne Klubu na rok 2004. Rok 2005 Adwokacki Klub motocyklowy rozpoczął zebraniem w dniu 18 stycznia. Prezesem Klubu wybrano wówczas Adwokata Stanisława Estreich, v-ce prezesem Marek Przeciechowski a sekretarzem aplikant adwokacki Paweł Jarzyna. W roku 2008 motocykliści w osobach adw. Stanisław Estreich z Lublina oraz adw. Jarosław Szczepaniak z Łodzi spotkali się w Bieszczadach gdzie w Mucznem w dniach od 11-14 września Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie zorganizowała Rajd Rowerowo-Pieszo-Motocyklowy. Spotkanie to zaowocowało w kolejnych latach organizacją Ogólnopolskich Zlotów Motocyklowych Adwokatów Wiosna Riders i stworzeniem Klubu Motocyklowego Adwokatury Polskiej. Podczas jednego ze zlotów w 2011, który odbył się w Złotym Potoku, 13 maja tego roku 30 adwokatów i aplikantów adwokackich z całej Polski złożyło swoje podpisy pod aktem założycielskim Klubu motocyklowego Adwokatury Polskiej. Dalszym krokiem było podjecie w dniu 21 grudnia 2011 r. przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej uchwały nr 71/2011 (odsyłacz), którą powołano Klub Motocyklowy Adwokatury Polskiej, działający przy Komisji Integracji Środowiskowej, Sportu, Turystyki i Wypoczynku Naczelnej Rady Adwokackiej i uchwalono statut Klubu. Jako siedzibę Klubu wskazano miasto Łódź. Opiekę nad działalnością Klubu sprawuje przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, Sportu, Turystyki i Wypoczynku Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Stanisław Estreich, a Komandorem Klubu został wybrany adw. Jarosław Szczepaniak. Klub składa się z Członków Klubu oraz sympatyków Klubu, których status i zasady rekrutacji określa Statut Klubu. STATUT KLUBU

 

Ponadto w dniu 20 stycznia 2012 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi podjęła uchwałę (poz.50) o powołaniu Oddziału Klubu Motocyklowego Adwokatury Polskiej w Łodzi. Na siedzibę Oddziału Klubu wyznaczono siedzibę Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. 

Dotychczasowi Komandorzy klubu:

1. Jarosław Szczepaniak

2. Józef Borzęcki

3. Maciej Burzyński

4. Małgorzata Banach (aktualnie)